Menu Close

За нас

Алекс Билд

гр. Пловдив, кв. Беломорски, ул. Пловдив – Юг 382-К

тел. 0895434188, 0878145490

E-mail: stroitel-plovdiv@gma.bg

Ако желаете да се доверите на нашата професионална компетентност, нашите партньорски взаимоотношения ще бъдат уредени по следния примерен сценарии:

 1. Установяване на двустранни контакти;
 2. Провеждане на работна среща на която ще локализираме Вашите нужди и степента на нашето участие в решаването на проблемите Ви.

Например: В случаи, че това е началото на реализацията на вашите инвестиционни намерения следва да минем през следните стъпки:

 • на основата на  сключен между нас договор ще извършим всички административни действия свързани с изготвянето и събирането на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проект. Ще изготвим съвместно с Вас задание за проектиране с което ще определите – изискванията към обекта, фазите на проектиране, необходимите проектни части. И още – основните технически, икономически, функционални и планово-компо зиционни изисквания към обекта.
 • сключваме договор за проектиране и на основание събраните данни и документи, скицата за проектиране и заданието за проектиране ще изготвим за обекта идеен, технически или работен проект по необходимите проектни части. Ще участваме и съдействане в съгласуването и одобряването на проекта и издаването на разрешение за строеж.
 • сключваме договор за изготвяне на сметна документация. С това ние се задължаваме да изготвим към проекта:

– количествени сметки по отделните части;

– стойностни сметки по отделните части по отделните части;

– генерална сметка;

– справки и за необходимите материали по отделните части;

– справки за необходимата механизация по отделните части;

– справки за необходимия труд (майстори, специалисти)  по отделните части;

– изготвяме графици за реализация по отделните части на целия проект;

– определяме потока за движение на ресурсите и  финансовите средства по отделните части и за целия проект;

Накрая сключваме договор за строителство и започваме реализация на обекта.

Ако разполагате със съгласуван технически или работен проект за строителство или капитален ремонт на дома, вила, ограда, жилищна, административна или офис сграда, магазин, склад, цех, автомивка или други помещения и сгради следва да ни го предоставите. Срещу заплащане ние ще Ви изготвим:

 • количествени сметки по отделните части;
 • стойностни сметки по отделните части по отделните части;
 • генерална сметка;
 • справки и за необходимите материали по отделните части;
 • справки за необходимата механизация по отделните части;
 • справки за необходимия труд(майстори, специалисти)  по отделните части;
 • изготвяме графици за реализация по отделните части на целия проект;
 • определяме потока за движение на ресурсите и  финансовите средства по отделните части и за целия проект;