Menu Close

Фундаменти за халета

ИМАТЕ НАМЕРЕНИЕ ДА ПОСТРОИТЕ ПРОИЗВОДСВЕНО ИЛИ СКЛАДОВО ХАЛЕ ОТ ЛЕКА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ И ТЕРМОПАНЕЛИ.
ЩЕ СА НЕОБХОДИМИ ДВА ЕКИПА:

  1. СПЕЦИАЛИСТИ – МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
  2. СПЕЦИАЛИСТИ – СТОМАНОБЕТОН И ЗЕМНИ РАБОТИ
    НИЕ СМЕ ОТ ВТОРИЯ ТИП.
    ОТ КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА В ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА ПОТЪРСЕТЕ ПОЗИЦИИТЕ НА ИЗКОП, ОБРАТЕН НАСИП, КОФРАЖ, АРМИРОВКА и БЕТОН. ВЪДЕДЕТЕ СТОЙНОСТИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ КАЛКУЛАТОР И ЩЕ ВИДИТЕ КОЛКО ЩЕ Е СТОЙНОСТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ФУНДАМЕНТА.
    Свалете калкулатор за цена на фундамент


НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ПОД ПЛОЧАТА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЯБВА ДЕ СЕ ЗАЛОЖАТ ТРЪБИТЕ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА И ВСИЧКИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ КОИТО СА ПРОЕКТИРАНИ.


ДОКАТО МАШИНИТЕ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ СА НА МЯСТО, МОЖЕ ДА СЕ ЗАЛОЖИ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКОВА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА (тръби, кабели, шахтш и т.н.)
Вижте повече за подземната инфраструктура


Следкато се монтират панелите на халето идва ред и на вертикалната планировка. Тук също можем да помогнем: Вижте повече за вертикалната планировка.