Menu Close

Фундаменти за сглобяеми къщи

ИЗБРАЛИ СТЕ СГЛОБЯЕМА КЪЩА. НЕЗАВИСИМО ДАЛИ E ДЪРВЕНА ИЛИ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ Е НЕОБХОДИМ ФУНДАМЕНТ, НА КОЙТО ТЯ ДА СЕ МОНТИРА. МОНТАЖНИЦИТЕ НА ТЕЗИ КЪЩИ ОБИКНОВЕННО НЕ РАБОТЯТ СЪС СТОМАНОБЕТОН. ТУК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ НИЕ!


ОТ КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА В ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА ПОТЪРСЕТЕ ПОЗИЦИИТЕ НА ИЗКОП, ОБРАТЕН НАСИП, КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН. ВЪДЕДЕТЕ СТОЙНОСТИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ КАЛКУЛАТОР И ЩЕ ВИДИТЕ КОЛКО ЩЕ Е СТОЙНОСТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ФУНДАМЕНТА.
Свалете калкулатор за цена на фундамент

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ПОД ПЛОЧАТА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЯБВА ДЕ СЕ ЗАЛОЖАТ ТРЪБИТЕ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА И ВСИЧКИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ, КОИТО СА ПРОЕКТИРАНИ.
ДОКАТО МАШИНИТЕ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ СА НА МЯСТО, МОЖЕ ДА СЕ ЗАЛОЖИ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКОВА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА (тръби, кабели, шахтш и т.н.), Също и да се подготви терена за вертикалната планировка.

Вижте още:
Подземна инфраструктура
Вертикална планировка
Огради