Menu Close

Подземна инфраструктура


ПОДЗЕМНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДСТВАВЛЯВА КОМПЛЕКС ОТ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЦЕЛЯЩИ НЕЙНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ И СА ЗАРОВЕНИ ПОД ЗЕМЯТА.
ПРИЕМАТ СЕ С АКТ образец 12 (Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта). Той съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи.

ТАКИВА НАПРИМЕР СА:

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

– водопровод (тръби, спирателни кранове, водомерни шахти)
– канализация (тръби, ревизонни шахти, дъждоприемни шахти)
– дренаж (система от тръби и водопропускливи слоеве)
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ
– силова инсталация (електрически кабели за пренос на ток)
– слаботокова инсталация (итернет, телевизия, виеонаблюдение)
– заземителна инсталация ( заземителна шина и колове)
ГАЗОПРЕНОСНА (тръби за пренос на газ, спирателни кранове, шахти)
ТОПЛОПРЕНОСНА (термопомпи, тръби, разпределителни шахти).

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

– водопровод (тръби, спирателни кранове, водомерни шахти)
– канализация (тръби, ревизонни шахти, дъждоприемни шахти)
– дренаж (система от тръби и водопропускливи слоеве)

ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Разбиване на укрепени /асфалтирани/ повърхности

Разбиване на укрепени повърхности на улици и тротоари от всякакъв вид, включително отделно съхранение на използваеми павета/бетонови плочи

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Разбиване на укрепени /асфалтирани/ повърхности — Разбиване на укрепени повърхности на улици и тротоари от всякакъв вид, включително отделно съхранение на използваеми павета/бетонови плочи
ЗЕМНИ РАБОТИ
Изкоп машинен с ограничена ширина и дълбочина до 2м на отвал
Изкоп ръчен
Обратен насип с почви от обекта
Обратен насип с трошен камък –
Уплътняване на обратен насип
Извозване на излишни земни маси
Укрепване на изкоп
МОНТАЖ ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА
Монтаж на пясъчна подложка под тръба
Монтаж на пясъчна обсада около и над тръба
МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ СЪОРЪЖЕНИЯ
Монтаж на ТРЪБИ И ШАХТИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ

– силова инсталация (електрически кабели за пренос на ток)
– слаботокова инсталация (итернет, телевизия, виеонаблюдение)
– заземителна инсталация ( заземителна шина и колове)
ВИДОДЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Разбиване на укрепени /асфалтирани/ повърхности — Разбиване на укрепени повърхности на улици и тротоари от всякакъв вид, включително отделно съхранение на използваеми павета/бетонови плочи.
ЗЕМНИ РАБОТИ
Изкоп машинен с ограничена ширина и дълбочина до 2м на отвал
Изкоп ръчен
Обратен насип с почви от обекта
обратен насип с трошен камък
Уплътняване на обратен насип
Извозване на излишни земни маси
Укрепване на изкоп
МОНТАЖ ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА
Монтаж на пясъчна подложка под кабел
Монтаж на пясъчна обсада около и над тръба
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ (силови, слаботокови, замемителни, оптични)
Монтаж резервно гофре за кабел в готов изкоп
Изтегляне на кабел в гофре
Монтаж кабел в готов изкоп
Монтаж на сигналана лента “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ”
Монтаж поцинкована шина със сечение 40/4мм в готов изкоп
Монтаж заземителен кол

ГАЗОПРЕНОСНА (тръби за пренос на газ, спирателни кранове, шахти)

ТОПЛОПРЕНОСНА (термопомпи, тръби, разпределителни шахти).
Ето и видовете строително-монтажни работи.

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Разбиване на укрепени /асфалтирани/ повърхности — Разбиване на укрепени повърхности на улици и тротоари от всякакъв вид, включително отделно съхранение на използваеми павета/бетонови плочи
ЗЕМНИ РАБОТИ
Изкоп машинен с ограничена ширина и дълбочина до 2м на отвал
Изкоп ръчен
Обратен насип с почви от обекта
обратен насип с трошен камък
Уплътняване на обратен насип
Извозване на излишни земни маси
Укрепване на изкоп
МОНТАЖ ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА
Монтаж на пясъчна подложка под тръба
Монтаж на пясъчна обсада около и над тръба