Menu Close

Вертикална планировка

ВЕРТИКАЛНАТА ПЛАНИРОВКА Е моделирането на терена спрямо новите сгради и съоръжения. С нея се определят позициите, височините и наклоните на външните площи (с настилка или озеленени), както и позициите и височините на всички съоръжения (път, паркинг, площадка, стълбище, рампа, подход, подпорни стени и др.). Също и насочването на повърхностните води към канализационна мрежа, към зелени площи или зауствани по друг начин.
Самото моделиране на терена се извършва след приключване на монтажа на подземнтата инфраструктура и строежа на сградата.

ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА

Преди да се започнат каквито и да било работи по вертикалната планировка е необходимо полигона на строежа да бъде разчистен от стрителни отпадъци, нежелана разститленост, излишни земни маси и нежелани почви.
Това ще се случи най-лесно като се използват машини за земни работи.
Вижте повече в секцията механизация

НАСТИЛКА ОТ БЕТОН

На практика това е СТОМАНОБЕТОННА НАСТИЛКА. В зависимост от предназначението си се полага върху различни повърхностни (земна основа, основа от трошен камък, пясък, стара компрометирана настилка и др.
Това е най-евтината настилка тъй като не изизсква особени СМР, може да се ограничи с кофраж или да се монтират бордюри, кото да го заменят. В последсвие се изрязват фуги, които да предотвратятпоявата на пукнатини от съсъхването на бетона и в последствие от темепературните деформации.
Свалете калкулатор за настилка от бетон

НАСТИЛКА ОТ ШЛАЙФАН БЕТОН

Шлайфането на бетона на практика това е НАСТИЛКА ОТ БЕТОН, чиято повърхност е машинно обработена със специализирана машина за шлайфане на бетон (хиликоптер, пердашка).
Свалете калкулатор за настилка от шлайфан бетон

НАСТИЛКА ОТ БЕТОННИ ПАВЕТА

Този вид настилка изисква по–особена обработка на основата, на която няма да се спираме тук, защото е зависи от множество фактори (носимост на почвата, предвидените натоварвания на настилката, дебелина и размер на паветата, дрениране, отводняване и т.н.
Свалете калкулатор за настилка от павета

НАСТИЛКА ОТ БЕТОННИ ПЛОЧИ

(тротоарни плочи)
Този вид настилка изисква по–особена обработка на основата, на която няма да се спираме тук, защото е зависи от множество фактори (носимост на почвата, предвидените натоварвания на настилката, дебелина и размер на паветата, дрениране, отводняване и т.н.
Свалете калкулатор за настилка от бетонни плочи

НАСТИЛКА МАКАДАМ

(трошенокаменна настилка)
Този вид настилка представлява настилка от трошен камък от различни фракции, уплътнявани на пластове. Дебелината на пластовете зависи от носимоспособноста на почвата и предвидените натоварвания.
Последователността е следната:

 1. Подготовка на земното легло (премахване на хумусния пласт, и достигане на желаното ниво или почвен слой.
 2. Уплътняване на земното легло.
 3. Ако е необходимо се доставят инертни материрали до получаване на желаното ниво, които също се уплътняват на пластове.
 4. Доставя се и се шостират трошен камък фракция 0 – 63мм и се уплътнява на пластове.
 5. Доставя се и се шостират трошен камък фракция 0 – 40мм и се уплътнява.
 6. По желание може да се достави още по–дребна фракция за последен слой (например сипица)
  Цената на различните видове СМР по монтаж на макадам межете да видите тук:

Свалете калкулатор за настилка макадам

НАСТИЛКА АСФАЛТ

Грубо казано асфалтобетона се полага върху макадамената настилка.
Ето как се прави:

 1. Подготовка на земното легло ( премахване на хумосни пласт, и достигане на желаното ниво или почвен слой.
 2. Уплътняване на земното легло
 3. Ако е необходимо се доставт инертни материрали до получаване на желаното ниво, които също се уплътняват на пластове
 4. Доставя се и се шостират трошен камък фракция 0 – 63мм и се уплътнява на пластове
 5. Доставя се и се шостират трошен камък фракция 0 – 40мм и се уплътнява
 6. По желание може да се достави още по-дребна фракция за последен слой (например сипица)
 7. Полага се първи пласт неплътен асфалтобетон (биндер) – мин. 4см
 8. Полага втори пласт плътен асфалтобетон (износващ пласт) – мин. 4см
  ПОЗИЦИИ 7 и 8 могат да се заменят с ПОЛАГАНЕ НА ЕДИН ПЛАСТ ПЛЪТЕН ЕСФАЛТОБЕТОН с мин. 6 см дебелина

Свалете калкулатор за настилка от асфалт

ПОДПОРНА СТЕНА

Подпорната стена е съоръжение, предназначено да преодолява денивилацията на почви.
Този вид съоръжение се проектира от инженер конструктор.