Скеле под наем в град Пловдив - строителна фирма Алекс 2003 ЕООД

Всички цени са в лв без ДДС 

НАИМЕНОВАНИЕ  МЯРКА   К  0  Л  И  Ч  Е С  Т  В  О        
1 КВАДРАТУРА
НА СКЕЛЕ
м.кв. 56,25 84,38 112,50 140,62 168,75 196,88 225,00 253,13 281,25 309,38 337,50 365,63 393,75 421,88 450,00
2 ДЪЛЖИНА м. 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 27,50 30,00 32,50 35,00 37,50 40,00
3 ВИСОЧИНА м. 11,25 11,3 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
4 ЕДИНИЧНА ЦЕНА
НА ДЕН БЕЗ ДДС
лв. 9,00 11,50 14,00 16,50 19,00 21,50 24,00 26,50 29,00 31,50 34,00 36,50 39,00 41,50 44,00
 
  ЕЛЕМЕНТИ
 
1 ЩИФТ ФИБА бр. 29 38 47 57 66 75 84 93 102 111 120 129 138 147 156
2 РАМКА
СРЕДНА
2/1 М.
бр. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
3 РАМКА
СТРАНИЧНА
2/1 М.
бр. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 ПЛАТНО
ПОДОВО
2,5 М.
бр. 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
5 ПЛАТНО
СТЪЛБИЩНО
бр. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 ОПОРА
ВИНТОВА
бр. 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
7 ФИКСАТОР бр. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТРЪБА
ХОРИЗОНТАЛНА
бр. 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144
9 ТРЪБА
диагонална
бр. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
10 СТЪЛБА бр. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 ПАРАПЕТНА СТОЙКА бр. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20
12 ЦОКЪЛНА
ДЪСКА
бр. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
13 ТРЪБА
ЗАКРЕПВАЩА
бр. 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 20
14 ЖАБКИ бр. 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 20