Вие сте тук:НачалоАктуални цени

Актуални цени

 Всички цени са в лв без ДДС

  ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ      
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА(ПРОДУКТА) мярка к-во цена
1 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м3 1 5,40
2 ПРЕВОЗ З.П. СЪС САМОСВАЛ З.П.НА 1 КМ. тон 1 0,40
  ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР м3 1 1,76
  НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР м3 1 4,21
3 ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.15М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М-РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ м3 1 18,58
4 РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ м3 1 6,89
  ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М м3 1 19,97
  ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М м3 1 16,62
  ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С УПЛ.ПРИ ПЛАСТ ДО О.20 М м3 1 7,44
  ПОЛАГАНЕ НЕАРМ.БЕТОН ПОДЛОЖЕН С КРАН м3 1 22,02
  ПОЛАГАНЕ СТ.БЕТ. ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНД. ПЛОЧИ-КРАН м3 1 24,75
  КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ м2 1 10,75
  КОФРАЖ ВЪНШЕН ЗА СТ.БЕТ.ПРОТИВОЗЕМЕТРЪСНИ ШАЙБИ м2 1 18,63
  КОФРАЖ СТ.БЕТ.СТЪЛБИЩА,ПЛОЩАДКИ И ГРЕДИ И ПОЯСИ м2 1 11,16
  КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТ.СТЕНИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ d>15СМ м2 1 9,15
  КОФРАЖ КОЛОНИ, С ПРАВОЪГ.СЕЧЕНИЕ м2 1 7,89
  МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 кг 1 0,46
  МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ А3 кг 1 0,31
  ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ - ККРАН м3 1 26,88
  ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ФИЛЦОВ КОЛОНИ, СТЪЛБОВЕ, РАМКИ И САМОСТ.ГРЕДИ -ККРАН м3 1 31,63
  ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ФИЛЦОВ ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ.-ККРАН м3 1 23,38
  Направа хидроизолация от стиропор в един пласт по външни и вътрешни стени м2 1 2,71
  НАПРАВА И МОНТАЖ БЕТОНОВ ЩУРЦ 0,12/0,12/1,32 бр. 1 3,20
  ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ЧЕТВОРКИ НА ВАРОВ Р-Р м3 1 30,21
  Зидария 250 мм. с газобетонови блокчета с гладка фуга м3 1 22,33
  Зидария 125 мм. с газобетонови блокчета с гладка фуга м2 1 3,99
  Зидария 50 мм. с газобетонови блокчета с гладка фуга м2 1 4,47
  Зидария 100 мм. с газобетонови блокчета с гладка фуга м2 1 4,46
  ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С БЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ м 1 4,83
  ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С БЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ЕДНА ДУПКА м 1 2,11
  НАПРАВА ЩУРЦ ОТ ''YTONG'' - 25/25 СМ. м 1 5,09
  ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р м2 1 6,53
  СКАРА ОТ ИГЛОЛИСТНИ БИЧМЕТА ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ОБШИВКИ м2 1 1,25
  ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - МИНЕРАЛНА ВАТА d 12 СМ. м2 1 9,61
  НАПРАВА НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ С ДЕБЕЛИНА ДО 2 СМ. м2 1 5,50
  ВИСЯЩИ И ЛЕЖАЩИ ПОКР.К-ЦИИ ОТ ДЯЛАН ИГЛОЛИСТЕН И ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ м3 1 118,19
  ОБШИВКА СТЕНИ,ПОКРИВИ И ДР.С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ d=2.5СМ м2 1 1,65
  ПОЛАГАНЕ ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО м2 1 0,57
  ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ м2 1 0,64
  ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ м2 1 7,24
  ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ ПО СТЕНИ ОТ ЛАМАРИНА м 1 8,05
  МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛН0 ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ 100 м2 1 336,36
  НАПРАВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНИ СТЕНИ 20% ФИБРАН, 80% СТИРОПОР м2 1 20,41
  ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ м2 1 5,31
  ТЪНКОСЛОЙНА ДЕКОРАТИВНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА м2 1 3,27
  ВАРОВА ШПАКЛОВКА ПО ПРЯСНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ м2 1 1,55
  ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ВКЛ. ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРА м2 1 11,27
  ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА С ГОТОВ РАЗТВОР м2 1 4,51
  ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА d=2СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР. м2 1 3,40
  ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С ФИБРАН ПО ПОДОВЕ м2 1 13,45
  ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА - ВОДОПЛЪТНА d= 2СМ. м2 1 5,53
  ГРАНИТОГРЕС ВЪНШНИ И ВЪТР. ПОДОВЕ,ПЛОЧКИ ДО 300/300,CERESIT,ФУГИ 1ММ,ЗЪБ 6ММ м2 1 18,98
  МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ ВИТРИНИ И ПРОЗОРЦИ кг 1 0,46
  МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ кг 1 0,38
  МОНТАЖ ВРАТИ м2 1 8,51
  МОНТАЖ ВРАТИ БАЛКОНСКИ - ЕДНОКРИЛИ м2 1 9,42
  МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ СЛЕПЕНИ НА ЩОК - ЕДНОКРИЛИ м2 1 5,05
  МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ м2 1 48,18
  МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ м2 1 47,43
  ОСТЪКЛЯВАНЕ С 3ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ И СТ.БЕТ.РАМКИ м2 1 6,13
  МОНТАЖ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ м 1 7,95
  ТРОТОАРЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА 2'' бр. 1 23,86
  МОНТАЖ РР (ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ) ТРЪБИ Ф 20 м 1 3,18
  МОНТАЖ РР ТРЪБИ Ф 25 м 1 3,61
  МОНТАЖ РР ТРЪБИ Ф 32 м 1 4,04
  МОНТАЖ РР ТРЪБИ Ф 40 м 1 4,48
  МОНТАЖ РР ТРЪБИ Ф 63 м 1 5,49
  ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ РР Ф 22 м 1 0,95
  ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ РР Ф 28 м 1 1,05
  ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ РР Ф34 м 1 1,14
  ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ РР Ф42 м 1 1,28
  МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН ДО 1 1/4" бр. 1 1,30
  МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН 2'' бр. 1 1,95
  МОНТАЖ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА И ТОПЛА ВОДА 3/4' бр. 1 9,60
  МОНТАЖ ВОДОМЕРИ 2'' (ОТ 20 М3/ЧАС ДО 30 М3/ЧАС) бр. 1 13,14
  ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ Ф 200 В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП м 1 0,55
  КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ОТ PVC ТРЪБИ Ф 50 м 1 11,48
  КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ОТ PVC ТРЪБИ Ф 110 м 1 17,84
  КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ОТ PVC ТРЪБИ Ф 160 м 1 36,87
  МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН 105 бр. 1 3,20
  НАПРАВА БЕТОНОВА ШАХТА 30/30/20 СМ. бр. 1 32,40
  МОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ PVC ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО н110ММ бр. 1 4,96
  ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ОТКРИТО ПО ТУХЛА И БЕТОН 1/2'' м 1 4,66
  ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ОТКРИТО ПО ТУХЛА И БЕТОН 3/4'' м 1 5,04
  ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ОТКРИТО ПО ТУХЛА И БЕТОН 1'' м 1 5,84
  ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ОТКРИТО ПО ТУХЛА И БЕТОН 11/4'' м 1 6,75
  ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ОТКРИТО ПО ТУХЛА И БЕТОН 11/2'' м 1 7,51
  ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ОТКРИТО ПО ТУХЛА И БЕТОН 2'' м 1 8,46
  ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 23 ММ м 1 3,90
  ПОЛАГАНЕ ТРЪБА PE/X/AL Ф16х2,0 В ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23 м 1 2,99
  МОНТАЖ КОЛЕКТОР 3/4'' - 1" С 3 - 8 ИЗВОДА бр. 1 23,75
  ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЕКТОРНА КУТИЯ 450/800 ММ. бр. 1 5,75
  МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН С ХОЛЕНДЪР ИЛИ ВЕНТИЛ 1/2'' - 1 1/2" бр. 1 17,34
  НАПРАВА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКТЕПВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ кг 1 3,84
  ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 100/108 м 1 0,44
  ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОМ ВЪРХУ ТРЪБИ 1/2'' м 1 0,86
  ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОМ ВЪРХУ ТРЪБИ 3/4'' м 1 0,95
  ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОМ ВЪРХУ ТРЪБИ 1'' м 1 1,05
  ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОМ ВЪРХУ ТРЪБИ 1 1/4'' м 1 1,14
  ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОМ ВЪРХУ ТРЪБИ 1 1/2'' м 1 1,28
  ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОМ ВЪРХУ ТРЪБИ 2'' м 1 1,43
  МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНИ УРЕДБИ МРЕЖА ОТ БЕТ СТОМАНА ф8 м 1 1,75
  МОНТАЖ ОТВОДИ ГРЪМООТВОДНИ ПОД МАЗИЛКА БЕТ СТОМ 100 м 1 2,09
  МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ бр. 1 0,76
  МОНТАЖ ЗАЗЕМ ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОП ШИНА ПОЦИНК 40/4 м 1 1,05
  НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИН 3М ЕДИН КОЛ ОТ L 45/45/5 бр. 1 13,25
  МОНТАЖ НА ГЛАВНО ЕЛ.ТАБЛО/КОМПЛЕКТ/ В НИШИ бр. 1 29,26
  М-Ж PVC ТР.Ф32/25 ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВ. И УЛЕИ С Ф 32/25 м 1 2,08
  М-Ж PVC ТР. Ф20/15 ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВ. И УЛЕИ м 1 1,91
  ПОЛАГАНЕ МОСТОВ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ м 1 0,76
  ПОЛАГАНЕ МОСТОВ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ СТЕНИ м 1 0,95
  ПОЛАГАНЕ МОСТОВ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ м 1 1,00
  МОНТАЖ РАЗКЛ. КУТИИ/КОНЗОЛИ/ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ПО БЕТОН бр. 1 1,33
  МОНТАЖ РАЗКЛ. КУТИИ/КОНЗОЛИ/ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ТУХЛА бр. 1 1,09
  МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ/КВАДРАТНИ/ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ТУХЛА - 15/15 СМ бр. 1 1,52
  М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧОВЕ ЗА ЕЛ.ОСВЕТЛЕНИЕ бр. 1 1,08
  МОНТАЖ ФАСУНГИ ВИСЯЩИ ДО 100W С ШНУР бр. 1 1,61
  МОНТАЖ ПЛАФОНЕРА бр. 1 2,64
  МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО бр. 1 4,46
  М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТИ ШУКО /СКРИТ М-Ж бр. 1 0,94
  М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТИ ТРИФАЗНИ бр. 1 3,31
  МОНТАЖ НА БОЙЛЕРНО ЕЛ.ТАБЛО бр. 1 11,00
  ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 1 Х 10 ММ2 м 1 0,62
  ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 1 Х 1 ММ2 м 1 0,28
  МОНТАЖ ЗВЪНЧЕВ НОМЕРАТОР-ТАБЛО НАД 10 БРОЯ АБОНАТИ В/У БЕТОН бр. 1 14,61
  МОНТАЖ ДОМОФОНЕН ГОВОРИТЕЛ бр. 1 10,64
  МОНТАЖ ДОМОФОННА СЛУШАЛКА 1БР бр. 1 6,55
  МОНТАЖ СИГНАЛЕН ЗВЪНЕЦ бр. 1 3,32
  М-Ж ЗВЪНЧЕВ БУТОН С НАДПИС бр. 1 1,09
  МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БРАВА бр. 1 14,91
  ПОЛАГАНЕ ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ НАД 100 М м 1 0,30