Хидроизолации

Хидроизолации на сгради и съоръжения

За постигане на максимална дълготрайност на конструкцията на сгради и съоръжения,както и създаването на необходимите санитарно-хигиенни условия при тяхното обитаване е небходимо проектиране и изпълнение на хидроизолация.

 

В зависимост от вида на конструктивния елемент, класифицираме следните видове хидроизолации:

  • хидроизолация на основи
  • хидроизолации на бани и вътрешни мокри помещения
  • хидроизолация на тераси
  • хидроизолация на покриви
  • хидроизолации на хидротехнически съоръжения

Вече изградените сгради и съоръжения при експоатация се компроментират и в последствие се появяват течове.Тогава се налага изпълнението на ремонтна хидроизолация.

 

Основно проблемите се дължат на липсваща или неправилно положени хидроизолации. В практиката най-често решаваните проблеми са:

 

  • спиране на директен теч
  • инжектиране и укрепване
  • хидроизолация за негативно водно налягане
  • хидроизолиране на работни и дилатационни фуги

Дългогодишния и доказан опит в областта хидроизолации на сгради и съоръжения, гарантира оптимални инжинерни решения и безупречно изпълнение.